Baumit Esztrich Beton 40 Kg

KÉRJ EGY EGYEDI AJÁNLATOT ↓

Gyors ajánlatkérés

Minőségi termékek

Garantált minőség

Mennyiségi kedvezmények

Ingyenes kiszállítás*

Leírás

Baumit Esztrich
Termék Elôkevert, kész száraz beton, esztrich elôállításához, kézi és gépi bedolgozásra.
Összetétel Cement, osztályozott bányahomok, adalékszerek.
Alkalmazás Bármely alapfelületre felhordható többrétegu vagy úsztatott esztrichként.
Padlófutésnél is használható úsztatott vagy csúsztatott esztrichként.
Muszaki adatok Szemszerkezet: 0 – 4 mm
Száraz suruség: kb. 2000 kg/m3
Nyomószilárdság (28 napos): nagyobb, mint 20,0 N/mm2
Hajlító-húzószilárdság (28 napos): nagyobb, mint 6 N/mm2
Hôvezetési tényezô (számítási érték – .): 1,4 W/mK
Páradiffúziós ellenállási szám (µ): 40
Anyagszükséglet kb. 20 kg/m2 1 cm rétegvastagságnál.
Szállítás 40 kg-os zsákokban, 35 zsák/raklap = 1400 kg (zsugorfóliázva)
Tárolás Száraz helyen, raklapon 6 hónapig tárolható.
Minôségi garancia ÉMI ÉME száma: A-214/98
Veszélyességi Veszélyességi jel: Xi : irritatív
besorolás
R-mondat:
R 36/38: Szem- és bôrizgató hatású
R 43: Bôrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
(szenzibilizáló hatású lehet)
S-mondat:
S 2: Nem kerülhet gyermekek kezébe
S 24/25: Kerülni kell a bôrrel való érintkezést és a szembejutást
S 26: Ha szembe kerül, bô vízzel azonnal ki kell mosni
és orvoshoz kell fordulni
S 27: A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni
S 28: Ha az anyag a bôrre kerül, bô vízzel azonnal le kell mosni
S 37: Megfelelô védôkesztyut kell viselni
Az 1992. évi MAK értékek szerinti általános porhatárértékeket be kell tartani
(finomporkoncentráció max. 6 mg /m3, teljes porkoncentráció max. 15 mg /m3).
Jelölés Ha 20-c-ön MSZ 16000/1.
Muszaki Lap
1711
Feldolgozás
Alapfelület általános követelményei
A munka megkezdése elôtt meg kell vizsgálni az alap szilárdságát, felületi egyenletességeit. Az alapfelület legyen
szilárd, tiszta, zsaluzóolajtól, cementlétôl, sókivirágzástól mentes.
Keverés
Az esztrichhabarcsot kézzel vagy géppel (szabadesésu vagy folyamatos) lehet megkeverni. Zsákos anyagnál kb. 5 l
vízre van szükség zsákonként (40 kg).
Felhordás
A felhordás a betonozási munkák általános szabályai szerint történjen. A vastagság beállításához használjunk
esztrich profilt (Baumit Vakolóprofil 1275).
Megjegyzés
A felület és a levegô hômérséklete +5 °C-nál magasabb legyen. Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk.
A huzatot, közvetlen napsugárzást, valamint az idô elôtti kiszáradást el kell kerülni (utókezelés).
Ajánlott esztrichvastagságok:
. Alapfelületre közvetlenül felhordott esztrich vastagsága: min. 30 mm.
(Amennyiben a kellô tapadás nem biztosított, tapadóiszap használata javasolt.)
. Úsztatott réteg esetén (megválasztásuknál figyelembe kell venni a
szigetelô réteg vastagságát összenyomott állapotban):
Igénybevétel felhasználás módja ajánlott vastagság
P . 1,5 kN/m2 lakószobák min. 35–40 mm
P . 2,0 kN/m2 irodák, folyosók min. 40–45 mm
P . 3,5 kN/m2 tantermek, orvosi ren- min. 55–60 mm
delôk, lakóépületek
bejárata
P . 5,0 kN/m2 gyuléstermek, kiállító- min. 65–75 mm
termek, üzlethelyiségek
Padlófutés esetén:
I. futôcsövek a szigetelôanyagban
össz. esztrichvastagság: 45 mm
II. futôcsövek az esztrich alsó oldalán
a csövek feletti esztrichvastagság: 45 mm
III. futôcsövek az esztrichben
a csövek feletti esztrichvastagság: 35 mm
az összvastagság melegvizes futésnél: 65 mm
az összvastagság elektromos futésnél: 55 mm
Ha a szigetelôanyag vastagsága nagyobb, mint
40 mm, akkor az esztrich összvastagsága: 60 mm
. Csúsztatott réteg közbeiktatásával (muanyag fólia,
bitumenes lemez stb.) készített esztrich: min. 40 mm
A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai elôírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevôknek / felhasználóknak
adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerzôdéses jogviszonyt és adásvételi szerzôdésbôl adódó mellék-kötelezettséget.
Nem mentesítik a vevôt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelôsségre történô ellenôrzése alól.
ML 1711