Baumit Falazóhabarcs 40 Kg

KÉRJ EGY EGYEDI AJÁNLATOT ↓

Gyors ajánlatkérés

Minőségi termékek

Garantált minőség

Mennyiségi kedvezmények

Ingyenes kiszállítás*

Leírás

Baumit Falazó Habarcs 30
Termék Elôkevert, kész szárazhabarcs.
Összetétel Mészhidrát, cement, bányahomok, adalékszerek.
Alkalmazás Az építészetben alkalmazott téglafalazatokhoz, a falazóelemek összekötésére,
teherelosztásra és hézagkitöltésre.
Muszaki adatok Maximális szemnagyság: 4 mm
Nyomószilárdság (28 napos): nagyobb, mint 3,0 N/mm2
Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos): nagyobb, mint 1,0 N/mm2
Hôvezetési tényezô (számítási érték – .): 0,8 W/mK
Páradiffúziós ellenállási szám (µ): 10,20
Keverôvíz szükséglet: kb. 6 l / zsák
Anyagszükséglet 1 liter felhasználásra kész nedves habarcshoz kb. 1,6 kg szárazhabarcs szükséges.
1 tonna szárazhabarcsból kb. 625 liter nedves habarcs készíthetô.
1 zsák szárazhabarcsból kb. 25 liter nedves habarcs készíthetô.
Szállítás 40 kg-os zsákokban, 35 zsák/raklap = 1400 kg (zsugorfóliázva)
Tárolás Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.
Minôségi garancia D/04/G/01 sz. típusvizsgálat
Veszélyességi Veszélyességi jel: Xi irritatív
besorolás
R mondat:
R 36: Szemizgató hatású
R 38: Bôrizgató hatású
R 43: Bôrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
(szenzibilizáló hatású lehet)
S mondat:
S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 22: Az anyag porát nem szabad belélegezni
S 24: A bôrrel való érintkezés kerülendô
S 25: Kerülni kell a szembejutást
S 26: Ha szembe kerül, bô vízzel azonnal ki kell mosni
és orvoshoz kell fordulni
S 27: A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni
S 28: Ha az anyag a bôrre kerül, bô vízzel azonnal le kell mosni
S 37: Megfelelô védôkesztyut kell viselni
A 2001. évi MAK értékek általános porhatárértékeket be kell tartani
(finomporkoncentráció max. 6 mg /m3, teljes porkoncentráció max. 15 mg /m3).
Jelölés M 2,5 G
Muszaki Lap
1114
Feldolgozás
Keverés
A falazóhabarcsot kézzel vagy géppel (szabadesésu vagy folyamatos) lehet megkeverni. Szabadesésu keverôgéppel
történô keverésnél elôször a vizet adagoljuk a keverôgépbe (képlékeny konzisztencia szükségessége esetén
zsákonként 6-8 liter vizet), és csak utána adagoljuk a száraz habarcsot. Mindig egész zsákot vagy zsákokat keverjünk
egyszerre. Keverési idô 2-3 perc.
Falazás
Kövessük a tégla-, ill. falazóelemgyártó utasításait. Az általános szabályok szerint a falazóelemeket szükség
szerint elô kell nedvesíteni, majd a falazóhabarcsot általában 10 mm vastagságban egyenletesen, a vízszintes és
a függôleges fugákat teljesen kitöltve kell elteríteni. A leesô, elszennyezôdött habarcsot újra felhasználni tilos!
Szárazhabarcs szükséglet veszteségek nélkül (tájékoztató értékek)
Falvastagság cm Falazó Habarcs 30 kg/m2
PTH 38 N+F 38 42
PTH 38 38 61
PTH 30 N+F 30 30
PTH 30 30 48
PTH 25 N+F 25 27
PTH 38 pincetégla 38 58
PTH 20 N+F 20 22
PTH 11,5 N+F 11.5 12
PTH 10 N+F 10 10
tömör kisméretu tégla 12 cm vtg. 12 35
tömör kisméretu tégla 25 cm vtg. 25 84
tömör kisméretu tégla 38 cm vtg. 38 128
kettôs méretu (ikersejt) tégla 12 cm vtg. 12 28
kettôs méretu (ikersejt) tégla 25 cm vtg. 25 60
kettôs méretu (ikersejt) tégla 38 cm vtg. 38 91
B-30 blokktégla 30 58
B-30 blokktégla 17.5 45
Megjegyzés
A habarcsozandó felület, az anyag és a levegô hômérséklete a bedolgozás és a kötés ideje alatt +5 °C-nál magasabb
legyen. Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk. A kész habarcs feldolgozhatósági ideje idôjárástól
függôen 1–2 óra.
A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai elôírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevôknek / felhasználóknak
adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerzôdéses jogviszonyt és adásvételi szerzôdésbôl adódó mellék-kötelezettséget.
Nem mentesítik a vevôt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelôsségre történô ellenôrzése alól.rzése alól.