Baumit Perlit Beton 50 L

KÉRJ EGY EGYEDI AJÁNLATOT ↓

Gyors ajánlatkérés

Minőségi termékek

Garantált minőség

Mennyiségi kedvezmények

Ingyenes kiszállítás*

Leírás

Baumit Perlit Beton
Termék Elôkevert, ásványi kész hôszigetelô könnyubeton, kézi bedolgozásra.
Összetétel Duzzasztott perlit, cement, adalékszerek.
Felhasználási terület Hôszigetelô, lejtést adó rétegként száraz környezetbe.
Közvetlenül nem burkolható, nem terhelhetô, terhelési igénybevétel esetén
a felületen 3-4 cm vastag kéregbeton szükséges. Padlófutésekhez nem ajánlott.
Muszaki adatok Szemnagyság: max 2 mm
Nyomószilárdság (28 napos) : nagyobb, mint 0,8 N/mm2
Laza halmazsuruség: 400 kg/m3
Hôvezetési tényezô (számítási érték – .): 0,15 W/mK
Megszilárdult könnyubeton testsurusége: 500 kg/m3
Paradiffúziós ellenállási szám (µ): kb 8
Anyagszükséglet 12,5 liter/m2/cm
Kiadósság 1 zsák szárazbetonból kb. 40 liter nedves bedolgozható könnyubeton készíthetô.
Szállítás 50 l-es zsákokban, 45 zsák/raklap = 2,5 m3 (zsugorfóliázva)
Tárolás Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.
Minôségi garancia Az ellenôrzés saját üzemi laboratóriumunkban történik.
Veszélyességi Veszélyességi jel: Xi : irritatív
besorolás
R mondat:
R 36: Szemizgató hatású
R 38: Bôrizgató hatású
R 43: Bôrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
(szenzibilizáló hatású lehet)
S mondat:
S 2: Nem kerülhet gyermekek kezébe
S 24: A bôrrel való érintkezés kerülendô
S 25: Kerülni kell a szembejutást
S 26: Ha szembe kerül, bô vízzel azonnal ki kell mosni
és orvoshoz kell fordulni
S 27: A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni
S 28: Ha az anyag a bôrre kerül, bô vízzel azonnal le kell mosni
S 37: Megfelelô védôkesztyut kell viselni
A 2001. évi MAK értékek szerinti általános porhatárértékeket be kell tartani
(finomporkoncentráció max. 6 mg/m3, teljes porkoncentráció max. 15 mg /m3).
Muszaki Lap
1712
Feldolgozás
Alapfelület általános követelményei
Az alapfelület vizsgálatát az ÖNORM B 2232 irányelvei szerint kell elvégezni. Az alapfelület száraz, fagymentes,
teherhordó, kivirágzás- és laza részektôl mentes kell legyen.
Keverés
A szabadesésu keverôbe elôször zsákonként 18-20 liter keverôvizet (pl. vezetékes víz) adagoljunk. Keverési idô
3-5 perc. Mindig keverjük be a zsákok teljes tartalmát. Ne keverjünk hozzá semmilyen más anyagot.
Felhordás
Aljzatbetonra történô felhordáskor az alapfelületet alaposan nedvesítsük elô. A vezetôsávokat Baumit Perlit Betonból
készítsük, majd töltsük ki a közöket. A felületet léccel húzzuk le.
Általános tudnivalók
Nem szabad +5 °C alatt, közvetlen napsütésnek kitett felületen, vagy huzatos helyen alkalmazni, vagy a felületet
megfelelô védelemmel kell ellátni. Minden további réteg felhordása elôtt 5 nap várakozási idôt tartsunk be rétegvastagság-
centiméterenként. A frissen bedolgozott Baumit Perlit Betont 2 napig tartsuk nedvesen.
A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai elôírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevôknek / felhasználóknak
adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerzôdéses jogviszonyt és adásvételi szerzôdésbôl adódó mellék-kötelezettséget.
Nem mentesítik a vevôt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelôsségre történô ellenôrzése alól.
ML 1712 Baumit Perlit Beton / 2. oldalldalal