Epamin Higító 0.5 L

KÉRJ EGY EGYEDI AJÁNLATOT ↓

Gyors ajánlatkérés

Minőségi termékek

Garantált minőség

Mennyiségi kedvezmények

Ingyenes kiszállítás*

Leírás

EPAMIN Hígító
MŰSZAKI ADATOK
Felépítés: Aromás szénhidrogének és alkoholok elegye.
BTO 2430227900
Választék:
EPAMIN HÍGÍTÓ 214
Minőségi jellemzők:
– Külső……………………………………………………………………………………….. színtelen, legfeljebb gyengén sárgás színű, üledékmentes folyadék
– Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990), 20 oC-on, kg/m3…………………………… 830-870
– Lepárlás (MSZ ISO 4626:1995), 80-140 oC között, tf%, min……………. 95
– Hamutartalom, 800 oC-on, %………………………………………………………. 0,05-0,07

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint, hibátlan göngyölegben tárolva elvileg korlátlan ideig.
Csomagolás: 1 literes üvegben, 5 ill. 20 literes kannában és 200 literes acélhordóban (nettó 180 kg).
Alkalmazás: Az EPAMIN ZOMÁNC, az EPOKORR korróziógátló alapozó, a RENOVA kádfelújító zománc és egyéb festékek hígítására, olyan mennyiségben kell alkalmazni, amely a felhordhatóságot biztosítja.
Tűzvédelmi előírás: II. tűz és robbanásveszélyes
Egészségre káros anyagtartalom: kb. 80% aromás szénhidrogént tartalmaz.
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:
R 10 Kevésbé tűzveszélyes.
R 20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.
R 37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 7/9 Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó.
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S 25 Kerülni kell a szembejutást.
S 37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az
orvosnak meg kell mutatni.

2006.
A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.