Katepox Higító 0.9 L

KÉRJ EGY EGYEDI AJÁNLATOT ↓

Gyors ajánlatkérés

Minőségi termékek

Garantált minőség

Mennyiségi kedvezmények

Ingyenes kiszállítás*

Leírás

KATEPOX Hígító
MŰSZAKI ADATOK
Felépítés: Aromás szénhidrogént, alifás alkoholt és ketont tartalmazó oldószerelegy.
BTO 2430227900
Választék: KATEPOX HÍGÍTÓ 203
Alkalmazási terület: elsősorban a KATEPOX korróziógátló bevonóanyag ecsetelési, szórási konzisztenciájának beállítására szolgál.
Minőségi jellemzők:
– Külső……………………………………………………………………………………….. színtelen, legfeljebb enyhén sárgás színárnyalatú folyadék
– Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990), 20 oC-on, kg/m3…………………………… 840-860
– Lepárlás (MSZ ISO 4626:1995), 70-170 oC között, tf%, min……………. 95

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint, hibátlan göngyölegben tárolva elvileg korlátlan ideig.

Csomagolás: 1 literes üvegben, 20 literes kannában és 25 kg-s, ónozott acéllemez kannában.

Alkalmazás: A hígítót csak olyan mennyiségben szabad alkalmazni, amely a felhordási konzisztencia beállításához okvetlenül szükséges. Porózus felületeken (pl. betonon, fán vagy kellően nem megtisztítható oxidált acélfelületen) beeresztéshez, ill. festéshez kb. 50%-ban használatos. További rétegek felvitelekor, ecseteléshez, a környezet hőmérsékletétől függően, általában 5-15%-ban, szóráshoz rendszerint 15-25%-ban alkalmazzák. A túlhígítást kerülni kell.

Tűzvédelmi előírás: Az I. tűzveszélyességi fokozatba tartozik. Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes!

Egészségre káros anyagtartalom: kb. 80% aromás szénhidrogént tartalmaz.

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:
R 11 Tűzveszélyes.
R 20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.
R 36/3738 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.
A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 7/9 Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó.
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás!
S 25 Kerülni kell a szembejutást.
S 37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
S 51 Csak jól szellőzetett helyen használható.
S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni /Biztonsági adatlap/.
2006.
A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.