Neolux Higító

KÉRJ EGY EGYEDI AJÁNLATOT ↓

Törlés

Gyors ajánlatkérés

Minőségi termékek

Garantált minőség

Mennyiségi kedvezmények

Ingyenes kiszállítás*

Leírás

NEOLUX Hígító 102 ÚJ
MŰSZAKI ADATOK
Felépítés: Alifás észtert és xilolt tartalmazó oldószerelegy.
Alkalmazási terület: A NEOLUX zománcfestékek felhordási konzisztenciára való hígítására szolgál.
Minőségi jellemzők:
– Külső………………………………………………………………………………………. színtelen, üledékmentes folyadék
– Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990), 20 oC-on, kg/m3……………………………860
– Lepárlás (MSZ ISO 4626:1995), 20-26 oC között, tf%, min………………96
Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint, hibátlan göngyölegben tárolva elvileg korlátlan ideig.
Csomagolás: 1 literes polietilén palackban, 5 literes kannában
Alkalmazás: A hígítót a felhordási konzisztencia beállításához, általában a szóráshoz szükséges mennyiségben kell – a használatot megelőzően – a NEOLUX zománcfestékhez hozzákeverni.
Tűzvédelmi előírás: II. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.
Egészségre káros anyagtartalom: kb. 50% xilolt, és 50 % izobutilacetátot tartalmaz.
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:
R 10 Kevésbé tűzveszélyes.
R 20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.
R 38 Bőrizgató hatású.
R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:
S 1 Elzárva tartandó
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 7 Az edényzet hermetikusan lezárva tartandó.
S 23 A keletkező gőzt nem szabad belélegezni.
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell
mutatni
S 46Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
S 62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét
A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.

További információk

Kiszerelés

,