Polylack W Acélszerkezeti Tűzvédő Festék 20 Kg Fehér

KÉRJ EGY EGYEDI AJÁNLATOT ↓

Gyors ajánlatkérés

Minőségi termékek

Garantált minőség

Mennyiségi kedvezmények

Ingyenes kiszállítás*

Leírás

POLYLACK – W – ACÉLSZERKEZETI TŰZVÉDELMI FESTÉK FEHÉR – VIZES 500 oC- tól kezdődően az acél tartószilárdsága jelentősen csökken. A tartószerkezetek elveszíthetik eredeti funkciójukat, így az épületen részleges vagy teljes összeomlás következhet be.
Tűzvédelmi (oldószeres, víz bázisú) festékrendszereink 180-200 oC-nál kezdik kifejteni a hatásukat speciális habréteget kialakítva az acél felületén, ami meggátolja az acél kritikus hőmérsékletre való melegedését. Ilyen módon az acélszerkezeteken 15-től akár 90 perces tűzállóság is kialakítható. A TŰZ ELVESZTETTE A CSATÁT!
Az acél tartószerkezet szilárdsága 500°C felett jelentősen csökken, a védtelen teherhordó
acélszerkezetből épített létesítményeknél tűz hatására teljes vagy részleges összeomlás
következhez be, veszélyeztetve az emberi életeket és az anyagi értékeket.
VÉDJE ÉRTÉKEIT A POLYLACK W ACÉLSZERKEZETI TŰZVÉDŐ FESTÉKKEL!
Rendszer : Hőre duzzadó acélszerkezet tűzvédő festék beltérre vízes bázisú
Fizikai, kémiai jellemzôk : Tört fehér színű, ecsettel, hengerrel és szórással egyaránt felhordható
egykomponensű festék.
Tuzállósági határérték : Th 30
Viszkozitás : tixotróp
Szárazanyag tartalom : 70 +/- 2 tömeg %
Suruség : 1,25 +/- 5 g/cm3
Oldószer : Víz
Rétegrend : korroziógátló alapozás, tűzvédő festés POLYLACK W, fedőmázolás
Műszaki adatok :
Tárolási hômérséklet : +5–+35°C között
Száradás : 3 óra múlva por száraz, 24 óra múlva fogásbiztos, 10 nap múlva teljesen átszárad
Felülete : Matt, érdes
Csomagolás : 20 kg-os műanyag vödör
Biztonsági elôírások : Az anyag lenyelése, bőrrel való érintkezése kerülendő. Zárt térben
szellőztetés szükséges.
Elsôsegély : Szembe kerülésnél bőséges vízzel kiöblíteni. Bőrrel való érintkezésnél szappanos vízzel alaposan le kell mosni. Zárt térben szellőztetés szükséges.
Alkalmazástehnika : Felület elôkészítés : Általánosan alkalmazott korróziógátló alapozás 50 µm rétegvastagságban
ÉMI engedéllyel rendelkező alkidgyanta alapú termékkel
Tuzvédô festés (5 mm falvasgatság felett) F30 1—2 rétegben : Ecsettel, hengerrel, vagy Airless szóróberendezéssel.
Anyagszükséglet : 1 kg/m2 450 µm
Fedôszín ellátása : Szükség szerint fedőmáz igénye esetén ÉMI engedéllyel rendelkező
alkidgyanta alapú termékek használhatók
Ellenzôrzés, dokumentálás : Mérni és dokumentálni az alapozó száraz rétegvastagságát, fajtáját,
típusát – csak sérülésmentes alapozás alkalmazható, festés közbeni – nedves és festés utáni száraz rétegvastagság mérés, dokumentálás
ÉME A/2-1998 : Építőipari Műszaki Engedély, Tűzkísérletek, Vegyészeti vizsgálatok F30
tűzállóságra. Festékipari Kutató Kft. Minőségellenőrzési jegyzőkönyv
MUNKAUTASÍTÁS :
1.0. Az általános munkavédelmi utasításban foglaltakon túli sajátos veszélyek
Nincsen az általános munkavédelmi utasítások kívül speciális követelmény.
2.0. Környezetvédelmi előírások
A festés során keletkező hulladékot (festékmaradék) oldószerrel ki kell öblíteni, és a
telephelyre vissza kell szállítani újrafelhasználás céljából. Az újra fel nem használható
edények és elhasználódott eszközöket a visszaszállítás után a veszélyeshulladék tárolóba
kell elhelyezni.
A szállításért és elhelyezésért a gépkocsivezető a felelős.
3.0. A felhordáshoz szükséges eszközök meghatározása
A bevonat leghatékonyabb felhordása airless típusú festékszóró berendezéssel történhet a közepes
ill. nagy felületeknél. Kézi felhordás: ecset, henger
4.0. Felhasználandó alapanyagok
Rozsdamaró folyadék, Zsírtalanító folyadék, Alkid gyanta alapú korrózigátló alapozó festék
Polylack W2, Rapid Aqua
5.0. A technológiai folyamat
5.1. Felület előkészítés
5.1.1. Rozsda eltávolítása az acél felületéről
Felületi rozsda esetén rozsdamaró folyadékkal kezeljük a felületet. Lemezes rozsda, vagy
rozsdabemaródás esetén erőteljes mechanikai keféléssel meg kell tisztítani a felületet, és
ezután kezeljük a felületet rozsdamaró folyadékkal.
Olyan helyeken, ahol ezek után is maradt még rozsda, helyileg megismételjük a kefélést és
rozsdamarózást, természetesen az első rozsdamaró folyadék megszáradása után.
5.1.2. Zsír és olaj, illetve zsír vagy olajfoltok eltávolítása az acél felületéről
Zsír- és olajfoltok eltávolításánál a kereskedelemben használatos zsírtalanító folyadékokkal
történő mosást kell alkalmazni.
5.1.3. Por eltávolítása az acél felületéről
A por tapadásának mértékétől függően a felületet megtisztíthatjuk törléssel, mosószeres
mosással, illetve a kettő kombinációjával.
5.1.4. Az acélfelület előkészítésének befejezése
5.1.4.1. Az 5.1.1., 5.1.2. és 5.1.3. pontokban megtisztított acélfelületet a teljes száradás után
bármilyen alkidgyantát tartalmazó korroziógátló alapozó festékkel bevonjuk (150g/m2 anyagszükséglet). Szárazrétegvastagság min 50 µm
Amennyiben a védőbevonat eltávolítására nem volt szükség, a felületet finom
csiszolóvászonnal érdesítjük és enyhe törléssel portalanítjuk.
5.2. Tűzvédő festék felhordási módok
5.2.1. Ecsetelés
A POLYLACK W2 viszkozitása lényegesen nagyobb a hagyományos festékeknél, így egy
rétegben nagyobb mennyiség hordható fel. Az egyes rétegek között ki kell várni a minimális
száradási időt, ami szoba-hőmérsékleten 4-6 óra. Ecsettel az átlagosan felhordható
mennyiség egy rétegben 0,7-1,05 kg/m2 cca. 315-450 mikron nedves rétegvastagságú
bevonat.
A felület méretétől függően alkalmazható lapos ecset. Az ecsetelés gyakorlati
kivitelezésénél a hagyományos festési eljárásnak megfelelő mozdulatokat kell alkalmazni,
de különös gondot kell fordítani az élek festékkel történő befedésére. Itt a szokásosnál
lágyabb mozdulatokkal kell az ecsetet mozgatni.
5.2.2. Felhordás hengerrel
Nagyobb síkfelülettel rendelkező acéltartókra a POLYLACK W2 festék felhordása
hengerrel hatékonyabb, mint ecsettel. Ennél az eljárásnál azonban nem küszöbölhető ki
teljesen az ecset használata, mert az első réteg festéket mindenképpen ecsettel kell a
felületre vinni a jobb tapadás érdekében. Ecset használata szükséges az acéltartó éleinek
megfelelő vastagságú bevonásához is.
5.2.3. Felhordás, szórási eljárással
A bevonat egyneműségét, a felhordás termelékenységét és az elérhető eredményt tekintve a
szórásos felhordás a leghatékonyabb. E módszer ajánlható mind kiterjedt szabad felületek,
mind pedig nagy és közepes méretű acélidomok esetében is. Olyan felületeken javasolt
alkalmazni, ahol a lapszélesség eléri a 20 cm-t. A szórást végezhetjük légpumpás Airless
szóróberendezéssel, áttétel: 30:1-től 40:1-ig. A berendezést működtető levegő nyomása 6-8
bar. A festék szórási nyomása a pisztolyból 180-240 bar, valamint elektromos meghajtású
airless szóróberendezéssel – ideális nyomástartomány 130 -170 bar. A festékhez javasolt
fúvóka méretek 0,43 – 0,53 mm átmérő, azaz 0,017”- 0,021”. Az acélszerkezet felületéhez
igazodva a szórási veszteség csökkentése érdekében a kisebb felületű profilokhoz 20o-os
nyílású fúvókát, de a nagyobb felületű profilokhoz se használjunk 40o-nál nagyobb
szórásterítésű fúvókát, mert az ideális szórási távolság 50 cm. A POLYLACK W2 festékből
a szóróberendezéssel egy rétegben 0,6-0,7 kg/m2, 350-400 mikron vizes rétegvastagság
vihető fel, ami megfelel 270 – 310 µm száraz rétegvastagságnak. A következő réteg
felhordása 2-3 óra száradás után kivitelezhető.
5.3. A tűzvédő képesség mértékéhez tartozó tűzvédő bevonat felépítése és kivitelezése
5.3.1. F 30-as tűzvédő bevonat kialakítása 5 mm feletti falvastagságú acélszerkezetre
Az ehhez tartozó bevonat vastagságot az ÉMI A-2/1998 sz. 1998. 06. 22.-i Alkalmassági
Vizsgálati Jegyzőkönyben és az A-2158/2003 sz. 2004. 07. 29-i Utóellenőrzési
Jegyzőkönyvben rögzített adatok tartalmazzák.
Kivitelezés munkamenete:
5.3.1.1. Felület előkészítés a technológiai utasítás 5.1. pontjában leírt módok közül a
megfelelőt alkalmazva.
5.3.1.2. 1,0 kg/m2 POLYLACK W2 vizes bázisú festék felhordása az acél felületre a
technológiai utasítás 1.2. pontjában leírt módok közül a megfelelőt alkalmazva. Az így
kialakított összes száraz rétegvastagság (alapozó + tűzvédő festék) 50 µm alapozó +450 µm
POLYLACK W2.
5.3.1.3. Fedőbevonat alkalmazása 70%-os relatív páratartalom alatt nem szükséges.
Beltérben 70%-os relatív páratartalom felett és festék felhordásával biztosítjuk az ÉMI
jegyzőkönyvben előírt tartósságot. A felhordott száraz rétegvastagság rétegenként 25-30
mikron. A felhordás történhet ecsettel, hengerrel vagy szórva.
Száraz rétegvastagságok F30 Beltérben :
-Korróziógátló alapozás 50 µm
-Tűzvédelmi bevonat 450 µm
-Fedőmázolás Ha szükséges 30 µm
-Összrétegvastagság Fedőfesték nélkül: 500 µm
-Fedőfestékkel: 530 µm
6.0. Ellenőrzési és vizsgálati feladatok
– A szakszerű anyagválasztást a munkavezető, vagy a kivitelezést irányító személy végzi.
– A szakszerű szállításért a kivitelezést irányító szerelésvezető a felelős.
– A tárolás szakszerűségéért a központi raktáros, a munkaterületre kiszállított anyagokért a
munkaterületen lévő művezető a felelős.
6.1. A tűzvédő bevonat ellenőrzése:
A felhordás előtti tennivalók:
– a munkaterület átadásakor dokumentálni kell a védendő felületen lévő bevonat (alapozó vagy
zománc) fajtáját és vastagságát
– ellenőrizni az acélfelületen lévő bevonat állapotát, ha az nem megfelelő a tűzvédő bevonat
szempontjából részleges vagy teljes újbóli alapozást elrendelni! Ha erre sor kerül, az alapozást
csak az alapozó festék felhasználási előírásainak megfelelő felületre szabad felvinni, ennek
meglétét dokumentálni kell!
– kikészíteni a felülethez, tűzállósághoz tartozó felhordandó anyagmennyiséget a veszteséggel
(5-15%)
– a további felhordás előtti tennivalókat a technológiai utasítás tartalmazza.
A felhordás közbeni tennivalók:
– ellenőrizni, hogy a kellő rétegszámban vigyék fel a tűzvédő festéket.
– ellenőrizni a technológiai utasításban foglaltak betartását ill. betartatását.
A felhordás utáni tennivalók:
– ellenőrizni a száraz rétegvastagságot mérőműszerrel, a mért eredményeket és a mérési
adatokat jegyzőkönyvben rögzíteni kell és az átadási dokumentációhoz csatolni szükséges
Összefoglalva a munkafázisokhoz tartozó ellenőrzési módok:
1. Felület előkészítés
– ellenőrizni az alapozást, dokumentálni a felhordott alapozó fajtát és rétegvastagságát
– ellenőrizni a felület szennyeződésmentességét
2. Tűzvédő festés POLYLACK W2 vizes bázisú festékkel
– száraz rétegvastagság mérés kis tartóknál 2 mérés méterenként, közepes, illetve nagy tartóknál
tartónként 5 mérés m2-enként
7.0. Vonatkozó előírások, szabványok egyéb dokumentumok
ÉMI ÉME A-2/1998
8.0. Készítendő vezetendő dokumentumok
Munkaszámos gyűjtő
Építési napló
Vizsgálati jegyzőkönyv