Sopro FKM XL Flexibilis Csemperagasztó 15 Kg

KÉRJ EGY EGYEDI AJÁNLATOT ↓

Gyors ajánlatkérés

Minőségi termékek

Garantált minőség

Mennyiségi kedvezmények

Ingyenes kiszállítás*

Leírás

SOPRO FKM XL 444 FlexKlebeMörtel Extra flexibilis ragsztó
Igen rugalmas, egykomponensű, hidraulikusan megkötô vékony rétegű ágyazóhabarcs a DIN EN 12004 számú szabvány szerint kerámia burkolóanyaghoz.
Krómban szegény a TRGS 613 szerint.
Igen rugalmas
Különösen finom égetett kôagyaghoz és padlófűtéshez alkalmas
Egyéb kritikusnak minôsülô aljazatra, mint például erkélyen és teraszon, homlokzaton, “lapot-lapra” eljárással
Nagy szilárdság szálerôsítés révén
Beltérre és kültérre
Felhasználási terület: Fal- és padlóburkoláshoz:
Kerámia fal- és padlóburkoló lap, mint például kôagyag, égetett kôagyag, finom égetett kôagyag,
hasított lap és hasított lap idom valamint padló klinker lap. Mozaiklap, üveg- és szinterüveg mozaiklap. Elszínezôdésre nem érzékeny hasított terméskô, cotto, beton műkô. Hab anyagú, parafa, tôzeg, farost és hasonló szigetelôlapok teljes felületű ragasztására. Az alábbi létesítményekben illetôleg alkalmazási területen: nedves és vizes helyiségek, uszodák és használati víztároló tartályok, homlokzat, erkély és terasz. Alkalmas aljzatok: Fűtött és fűtetlen cementesztrich; anhidrit és anhidrit folyóesztrich aljazat, Sopro FlächenDicht flexibel, Sopro Dichtschlämme 2-K vagy Sopro PU-FlächenDicht alkalmazásával készült zárófelület, régi csempe, terrazzo, hasított terméskô és beton műkô burkolat, vegyes falazat Sopro Armierungsgewebe erôsítô szövet beágyazásával, legalább 3 hónapos régi beton, behajlásmentes faforgácslap, öntött aszfalt esztrich, gipszvakolat, szárazesztrich, gipsz építôlap, gipszkarton és gipszszál lap, falazat, porózus beton, könnyűbeton, cementvakolat, meszes cemenetvakolat, keményhab lap.
Felület kiegyenlítésére legfeljebb 3 mm-es rétegvastagságig egy munkaműveletben.
Érési idő: Kb. 5 perc.
Bedolgozhatósági idő: Kb. 3-4 óra.
Fugázható: Leghamarabb 24 óra múlva, illetôleg a habarcs megszilárdulása után. Elôzetesen gondoskodni kell az aljazat megfelelô tehereloszlásáról.
Járható: Kb. 2 nap múlva.
Üzemi terhelhetőség: Kb. 3 nap múlva.
Időadatok: 23oC-os szobahômérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra vonatkoznak.
Nagyobb hômérséklet rövidíti, alacsonyabb meghosszabbítja ezeket az idôadatokat.
Bedolgozási hőmérséklet: +5oC-tól +30oC-ig dolgozható be. (aljazat, levegô, építôanyag)
Anyagszükséglet padlófűtésnél: 2 mm-es zárt habarcságyazat.
Felhasználás: Kismozaik lapnál kb. 1,6-2,0 kg/m2, 15×15-ös méretű csempénél kb. 2,3-2,6 kg/m2, aljazat kiegyenlítésére 1 mm-es rétegvastagságra vonatkoztatva kb. 1,3 kg/m2.
Szerszámok: Keverô, fogazott simító megfelelô fogkialakítással: kismozaik lapnál 3-4 mm, fal- és padlóburkoló lapnál 4-6 mm, durva kerámialapnál 6-10 mm. A szerszámot közvetlenül használata után vízzel kell megtisztogatni.
Tárolás: Száraz helyen, raklapon tárolni.

Tulajdonságok: Igen jó felületi tapadókészség, állékonyság és nagy vízvisszatartó képesség. A kikeményedett habarcs igen jól alakítható, és különösen alkalmas kritikus aljazaton történô burkoláshoz. Ellenáll víznek és váltakozó fagyhatásnak. Üzemi vagy ipari hasznosítású létesítményekben is alkalmazható.
Aljzat előkészítése: Az aljazatnak tisztának, szilárdnak, teherbírónak, repedésmentesnek, alaktartónak, valamint felületi tapadásgátló anyagtól mentesnek kell lennie. A meglévô esztrichen található repedést Sopro Gießharz gyanta alkalmazásával kell erôzáróvá tenni. A nagyobb felületi egyenetlenséget Sopro Reparaturspachtel, Sopro Standfest vagy Sopro Ausgleichsmörtel alkalmazásával kell kiegyenlíteni, padlófelületen (száraz) beltérben Sopro Fließspachtel 15, Sopro FaserFließSpachtel alkalmazandó erre a célra. A Sopro Rapidur® B1 anyag alkalmazásával
készült esztrich már 24 óra eltelte után burkolható, ha nedvességtartalma 4% alá kerülne
(CM nedvességmérô készülékkel mérve). Az anhidrit esztrich nedvességtartalma legfeljebb 0,5 %-os lehet (CM nedvességmérô készülékkel mérve), a felületét megfelelôen kell lecsiszolni, portalanítani és alapozni. A faforgácslapot kötésben kell elhelyezni, a csap és horony részét ragasztóanyaggal kell lekenni, utólagos csavarozással. Behajlásmentesnek és mind a burkolás elôtt, mind a burkolás után száraznak kell lennie. A cementesztrich 28 napos és száraz legyen. A fűtött esztrichet burkolása elôtt szabvány szerint fel kell fűteni, és vissza kell hűteni (felfűtési jegyzôkönyv). A gipszvakolat száraz, egyrétegű legyen, nem lehet filcelt és simított. Az öntött aszfalt felületét homokszórással kell ellátni. Ezen túlmenôen a vonatkozó szabványokat, irányelveket és ajánlásokat, valamint az általánosan elismert műszaki szabályokat be kell tartani.
Alapozás: Sopro Grundierung alapozás:
Gipszfal építôlap, gipszkarton/illesztôfuga és kitapasztás, gipszszál lap, anhidrit és anhidrit
folyóesztrich, szárazesztrich, erôs vagy váltakozó mértékben szívóképes porusbeton (belsô használatra), cementvakolat és meszes cementvakolat, vakolat és fal kötôanyag, telt fugájú falazat,
cementesztrich, gipszvakolat.
Sopro Haftkraft tapadásnövelô (csak száraz beltérben):
Homokszórás nélküli aszfaltesztrich, faforgácslap, minden sima és zártpórusú aljazat, mint például
régi csempe, terrazzo, hasított terméskô és beton műkô burkolat, lakkmázolás, régi PVC vagy padlószônyeg ragasztóanyag maradvány.
Alapozás nélkül:
Beton, könnyűbeton, keményhab lap, minden szilárd és egyenletes nedvszívóképességű ásványi aljazat.
Bedolgozás: Kb. 8,0 – 8,5 l vizet tiszta edénybe tölteni, és 25 kg (1 zsáknyi) mennyiségű Sopro FlexKlebeMörtel hozzáadásával erôteljesen elkeverni, hogy csomómentes legyen. A képlékenységét az adott alkalmazási mód szerint kell beállítani. Mintegy 5 perc érési idô után még egyszer alaposan átkeverni. Az anyagot a felületre nyomva kell felvinni a kontaktréteget, ezután megfelelô fogazatú fogazott simítóval a fésűágyat kell felvinni (45-60o közötti szögben tartva a szerszámot). Mintegy 1,5 m2-nél nagyobb felületet nem szabad elôkészíteni. A burkolólapot még azelôtt kell lerakni, hogy a habarcs felületén bôrképzôdés mutatkozna. A lapot a habarcsfelületre helyezve rányomni, beállítani és helyére igazítani. A fuga nyílásrésbôl a habarcsot még kikeményedése elôtt ki kell kaparni, és a burkolatfelületrôl a szennyezôdést le kell mosni. A megmerevedett habarcsot sem vízzel, sem friss anyaggal ismét bedolgozhatóvá tenni nem szabad.
Minősítés és tanusítvány: SFV e.V. Großburgwedel (Großburgwedeli SFV Bejegyzett Egyesület):
DIN EN 12 004, C2 TE; DIN 18 156 2. rész, Tapadási szilárdság meleg helyen történt tárolást követôen égetett kôagyalappal. Tapadási szilárdság váltakozó fagyhatáson történt tárolás után felületi érdesítésű égetett agyaglap burkolattal, finom égetett kôagyag lap tapadási viselkedése, a ZDB szigeteléstechnikai adatlap követelményei Sopro FlächenDicht flexibel anyagra vonatkozólag.
Prüfamt für Bituminöse Baustoffe und Kunststoffe der TU München (Müncheni Műszaki Egyetem Bitumenes Építôanyag és Műanyag Vizsgálati Laboratóriuma):
A ZDB szigeteléstechnikai adatlap követelményei Sopro Dichtschlämme Flex 2-K anyaggal készült szigetelôrendszer tekintetében.
TÜV Rheinland, Niederlassung Köln (TÜV Rheinland Kölni Kirendeltsége):
Sopro Electra Leitdispersion villamos vezetôképességű diszperzió vizsgálata villamos levezetô ellenállás tekintetében a DIN 51 953 számú szabvány szerint, továbbá a “Tűzveszélyt okozható elektrosztatikus feltöltôdés kialakulásának megakadályozására vonatkozó irányelvek” tekintetében (ZH 1/200) CRP GmbH, Berlin:
Kerámia homlokzat burkolat tapadási jellemzôi
Figyelmeztetés: Cementet tartalmaz. Nedvesség és víz hatására nagymértékben lúgos vegyhatásúvá válik.
Jelölés: A GefStoffV veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet szerinti veszélyjelzése:
Xi ingerlô hatású
Kockázati tényezôk:
R 38 A bôrt ingerli
R 41 Komoly mértékű szemkárosodást okozhat
Biztonsági elôírás:
S 2 Gyerekektôl távol tartandó
S 22 Porát nem szabad belélegezni
S 24 Bôrrel való érintkezését kerülni
S 26 Szembe jutásakor azonnal alapos vízöblítést végezni, és orvoshoz fordulni
S 36 Munkavégzéshez megfelelô védôruhát viselni
S 37 Megfelelô védôkesztyűt viselni
GISCODE ZP1
Krómban szegény a TRGS 613 szerint.
Az ebben a leírásban olvasható adatok termékleírások, amelyek a mi tapasztalatainkra és vizsgálatainkra támaszkodó általános utalások, és nem alkalmazhatóak konkrét, egyes esetekre. Az itt felsorolt adatok nem képezhetik semmiféle kárpótlási igény alapját. Szükség esetén kérjük, forduljon műszaki tanácsadóinkhoz! A változtatás jogát fenntartjuk!