Vízüveg

KÉRJ EGY EGYEDI AJÁNLATOT ↓

Törlés

Gyors ajánlatkérés

Minőségi termékek

Garantált minőség

Mennyiségi kedvezmények

Ingyenes kiszállítás*

Leírás

VÍZÜVEGOLDATOK
ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK
A nátron-, ill. kálivízüveg-oldatok nátrium-, ill. káliumszilikátok vizes oldatai.
Sűrűn folyó, áttetsző szürkés vagy sárgás, esetenként barnás árnyalatú folyadékok,
legfeljebb 2 tömeg% oldhatatlan részt tartalmaznak. Erősen lúgos hatásúak.
A levegő szén-dioxid-tartalmának hatására bennük minőségi változás következik be, amely
kovasavkiválás formájában jelentkezik.
ALKALMAZÁSI TERÜLET
A vízüvegoldatok számos felhasználási lehetőségei közül tájékoztatásul a legfontosabbakat
említjük.
Építőipar:
– saválló habarcsok kötőanyagaként (MSZ 3560-56)
– ragasztók és festékek kötőanyagaként,
– hézagkitöltő és injektáló habarcsok kötőanyagaként,
– talajszilárdításra (az MSZ, ill. MI-04-88 sz. Ágazati Szabványsorozat vonatkozó
előírásainak figyelembevételével)
Kohászat:
– öntödei homokformák kötőanyagaként (speciális lazító és kötést gyorsító adalékot
tartalmazó termékek)
Textilipar:
– H2O2-os fehérítésnél stabilizátorként,
– nyomósűrítőként
Víztisztítás: segéd-derítőanyagként.
Bányászat:
– ércdúsításnál a flotálás nyomóreagense,
– mélyfúrásnál a bentonitos fúróiszap segédanyaga.
Mosószergyártás: segéd-detergens.
Papíripar: ragasztóanyag.
Tűzvédelem: bevonatok kötőanyaga.
Korrózióvédelem: inhibitor és detergens.
Festékipar: pigmentek kötőanyaga.
Vegyipar: katalizátorok és katalizátorhordozók alapanyaga.
MŰSZAKI ADATOK
A termékek műszaki jellemzőit a táblázatok tartalmazzák. Az öntödei célokra gyártott
termékek kivételével a minőségi követelményeket és vizsgálati előírásokat a „Nátronvízüvegoldat
ipari B, MSZ 929:1983” szabvány rögzíti.
Az S-2 és KS-2 jelű, öntödei formák készítésére használatos termékek szénhidrát alapú,
lazító hatású adalékanyagot, a KM-1 jelű termék ezenkívül a kötést gyorsító adalékot is
tartalmaz. (KEMIKÁL MF 85-88.)
A megrendelés nagyságától függően előzetes megbeszélés alapján lehetőség van az
ismertetettektől eltérő összetételű nátron-, ill. kálivízüveg-oldat gyártására is.
Jellemzők/megnevezése Normál Speciál Sűrített vízüvegoldatok
Beo töménység ( 20 °C
hőmérsékleten )
35,7-38,0 38,0-40,0 40,0-45,0 46,0-52,0 50,0-54,0
Sűrűség, kg/dm3 ( 20 °C
hőmérsékleten)
1,329-
1,354
1,354-
1,380
1,430-
1,452
1,474-
1,564
1,535-
1,600
Modul (Na2 O/SiO2
tömegarány)
1/3,0-3,5 1/3,0-3,5 1/ 2,6-2,7 1/ 2,4-2,6 1/ 2,0-2,4
Dinamikai viszkozitás (20
°C hőmérsékleten) Pa.s.
0,03-0,04 0,04-0,05 0,05-0,5 0,600-
1,000
0,100-
2,200
Na2O tömeg% a termékben 7-9 7-9 12-13 12-14 13,5-15,5
Jellemzők/megnevezés (20 °C hőmérsékleten) S-2 KS-2 KM-1

Be° töménység 50,0-52,0 47,0-49,5 48,0-50,0
Sűrűség kg/dm3 1,532-1,564 1,480-1,525 1,500-
1,700
Modul (Na2O/SiO2 tömegarány) 1/ 2,4-2,6 1/ 2,4-2,6 1/ 3,0-3,4
Adalékanyag tömeg% – névleges 11-13 11-13 20-25
Dinamikus viszkozitás Pa.s. 1,000-1,500 0,700-1,000 1,000-
3,000
Na2O tömeg% a termékben 12-14 12-14 10-12
FELASZNÁLÁS
Az építőipar területén a korábbi években a vízüvegoldatok jellemző felhasználási területe az
MSZ 3560-56 figyelembevételével a különböző saválló (kvarc, diabáz, andezit alapú)
nátronvízüveges habarcsok gyártása volt. (A szabvány időközben megszűnt.)
A különféle ipari területeken az alkalmazás konkrét módját meghatározó szakmai előírások
ismerete a vízüvegoldatok közvetlen felhasználóinak feladata.
EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELEM
Bár a vízüvegoldat nem mérgező, de lúgossága miatt erősen maró hatású, bőrrel történő
érintkezése, lenyelése, vagy szembe kerülése esetén súlyos sérülést okoz.
Veszélyesség szerinti besorolás: C (maró) (nátriumhidroxidot tartalmaz)
R 35 – Súlyos égési sérülést (marást) okoz
Az egészséget nem veszélyeztető felhasználás érdekében az alábbi előírásokat szigorúan
be kell tartani.
S 1 – Elzárva tartandó
S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 13 – Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
S 26 – Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S 27 – A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni
S 28 – Ha az anyag bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni
S 36/37/39 – Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni
S 46 – Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóedényt
és a cimkét az orvosnak meg kell mutatni
A vízüvegoldatok nem tűzveszélyesek.
Felhasználásra alkalmatlan maradékaik veszélyes hulladékként kezelendők, ezért
hulladékká válásukat kerüljük el, illetve előzzük meg.
A termékek maradványait élővizekbe, csatornahálózatba juttatni nem szabad.
Részletes információk a Biztonsági adatlapban!
CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS
Csomagolás
A csomagolás a vevők által biztosított 200 kg-os tiszta vashordóba vagy tartálykocsiba, ill. a
tehergépkocsira szerelt vastartályba, 13 kg-os műanyag kannába, vagy 1 l-es műanyag
flakonba történik.
Szállítás
A vonatkozó előírások szerint szállítási szempontból maró, veszélyes áruk.
ADR: 8. Osztály 42/b.
Veszélyességi bárca száma: 8
VN-szám: 1824 (nátronvízüveg-oldat)
1814 (kálivízüveg-oldat)
Tárolás
Alumíniumból készült edényzetben tárolni, szállítani tilos!
A tárolás körülményeire –15 – +25 °C között gyakorlatilag nem érzékeny, de a levegőtől jól
elzárva kell tartani, mert a széndioxid hatására felületi bőrösödés formájában jelentkező
kovasavgél keletkezik, mely a hatóanyag-tartalmat csökkenti.
Szavatossági idő
Az adalékolt KM-1 és KS-2 típusokra 12, a többi típus esetén a gyártástól számított 18
hónap. széndioxid hatására felületi bőrösödés formájában jelentkező
kovasavgél keletkezik, mely a hatóanyag-tartalmat csökkenti.
Szavatossági idő
Az adalékolt KM-1 és KS-2 típusokra 12, a többi típus esetén a gyártástól számított 18
hónap.

További információk

Kiszerelés

,